Projecten

  
| Niet up-to-date | UP! is momenteel betrokken bij onderstaande projecten van ZappYou en Butch & Sundance Media.


ZappYou is een ambitieuze start up die werkt aan een innovatieve smartphone app / outdoor game.
Het doel van de app is om kinderen en jongeren op een aansprekende manier weer meer aan het bewegen te krijgen.

    Smartphone app / game ZappYou

Op dit moment is de smartphone app / outdoor game ZappYou volop in ontwikkeling,
waarmee getracht wordt kinderen en jongeren weer meer te laten bewegen.
Om bekendheid te genereren zal de app in eerste instantie exclusief beschikbaar worden in een specifieke regio.
Meerdere scholen in de regio zullen de primeur hebben en de game met verschillende klassen gaan spelen.

Hier komt UP! om de hoek kijken; aangesteld voor de marketing van de app en het management van de promotionele events.
Het gaat hierbij om het opstellen en uitvoeren van een gedegen marketing(communicatie)plan,
het benaderen en enthousiasmeren van scholen en overige relevante regionale partijen,
het verzorgen van promotiemateriaal, het begeleiden van events op scholen.
Daarnaast wordt meegedacht over het concept en verhaal (lore) van de game, en worden teksten voor de website verzorgd.


Butch & Sundance Media is een collectief van mediapioniers en sociale ondernemers
dat zich bezighoudt
met serious gaming, innovatieve storytelling en mediaconcepten.


    Project Female Superheroes
Female Superheroes wordt een interactief verhaal voor jongeren op het mbo
waarin game- en stripverhaalelementen zullen worden verwerkt.
Centraal staan vrouwenrechten; het project wordt uitgevoerd in opdracht van Oxfam Novib.

UP! is betrokken bij de conceptontwikkeling van de game;
er wordt creatief meegedacht over de invulling van de verhalen en de gameplay.
Daarnaast neemt het het projectmanagement en de communicatie en PR rondom de game grotendeels voor haar rekening.
Tussentijds vindt een gebruikersonderzoek plaats op scholen, waarbij de onderzoeker zal worden ondersteund.


    Project Wartime Stories
Wartime Stories is een geschiedenisgame over de Tweede Wereldoorlog
mede mogelijk gemaakt door Comité 4 en 5 mei, gericht op jongeren van 13 t/m 15 jaar in het voortgezet onderwijs.
De game is gelanceerd door middel van een mediacampagne en nationale competitie gestart op een middelbare school,
wat in de aanloop naar 4 en 5 mei is uitgemond in een bijzonder finale event
begeleid door tv-presentator en programmamaker Frank Evenblij.

Dit alles is verzorgd door UP!; zowel de communicatiewerkzaamheden, als het project- en eventmanagement.
Een communicatieplan is ontwikkeld en uitgevoerd en de lancering op een school is georganiseerd,
waarbij in contact werd gestaan met betrokken partijen, pers en onderwijs.
Het finale event is opgezet en gecoördineerd, waarbij door UP! o.a. een real life game is ontwikkeld
en een tentoonstelling is georganiseerd bij Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

1   2   3   4  5    6   7
 

 

 


       Communicatie Butch & Sundance Media
Het professionaliseren van de externe communicatie van Butch & Sundance Media.
Hiervoor is door UP! een communicatiestrategie ontwikkeld, die wordt uitgerold.
Dit omvat onder andere het schrijven van persberichten en verzorgen van nieuwsbrieven.


K2 Next Generation is een adviesbureau gespecialiseerd in sociale vraagstukken en beleid,
in het bijzonder m.b.t. jeugd(zorg). Er wordt regelmatig gewerkt via de onderzoeksmethode van storytelling.

    Research / storytelling project

UP! is betrokken geweest bij een researchproject dat is uitgevoerd via de methode van storytelling: verhalen staan centraal.
Daarbij is enerzijds de planning en coördinatie van de interviews en betrokken personen opgepakt,
maar is UP! ook inhoudelijk betrokken geweest. Er zijn interviews afgenomen en geanalyseerd via de methode van storytelling
en er is een uitgebreide rapportage verzorgd.

Eerdere ervaring


  Social media afdeling reclamebureau DDB & Tribal Amsterdam
Er is een aantal jaar relevante ervaring opgedaan op het gebied van communicatie,
account- en projectmanagement, content creatie en research als Content & Community Planner
op de social media afdeling (Content & Community) van internationaal reclamebureau DDB & Tribal Amsterdam.

Hierbij is gewerkt voor en intensief samengewerkt met klanten als McDonald’s Nederland
en Captain Morgan Nederland en Belgium. Social media strategieën zijn uitgebouwd en uitgevoerd,
waarbij passende interactie met specifieke doelgroepen centraal stond om zo merkvoorkeur en –beleving
te realiseren en behouden. Onderzoek is hiervoor uitgevoerd, teksten zijn geschreven,
creatieve campagnes en competities zijn ontwikkeld, begeleid en geëvalueerd.

9   10   11


  Stage game design CustomerGames
Tijdens een stage game design is ervaring opgedaan in de ontwikkeling van een business bordspel,
met het thema klantgericht ondernemen. Het spel moest gebaseerd worden op een simulatiespel van CustomerGames
en zonder spelbegeleiders binnen beperkte tijd door een kleine groep personen te spelen zijn.
Hiervoor is onderzoek gedaan naar de randvoorwaarden van (business) spellen, zijn leerdoelen opgesteld
en zijn verschillende uitgebreide concepten ontwikkeld en grondig getest.


  Onderzoek in kader van (gezondheids)voorlichting voor jongeren
m.b.v. serious game applicatie voor smartphone

De master Communicatiewetenschap, variant Marketing en Gezondheidsvoorlichting is magna cum laude afgerond
met een onderzoek naar het verhogen van lichaamstevredenheid van adolescente meisjes
m.b.v. een serious game applicatie voor op smartphones. Naast diepgaand literatuuronderzoek
naar o.a. de effectiviteit van (serious) games en apps, is een prototype van de app ontwikkeld
en is deze met een vragenlijst kwantitatief getest onder ruim 100 meisjes.

 12


  Onderzoek in kader van (citymarketing)communicatie door gemeente m.b.v. stripboek
De master Communicatie, Beleid en Management is met zeer veel genoegen afgerond

met een onderzoek naar de effectiviteit van een innovatieve promotiebrochure van de gemeente Zoetermeer:
het stripboek Suske en Wiske en de razende rentmeester. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de hoek van
de semiotiek en narratologie / storytelling, waarbij de kwalitatieve methode van interviewen is gehanteerd.

13

  Bekijk hier het reguliere, tekstuele CV en een visuele variant.