Visie

  
Effectieve communicatie. Makkelijker gezegd, dan gedaan. Maar belangrijk dat het is! Desondanks is communicatie nog wel eens een ondergeschoven kindje in organisaties. Terwijl we toch allemaal streven naar tevreden klanten en medewerkers? En een goed imago in het verlengde daarvan? Communicatie ligt daar onder meer aan ten grondslag. Het communiceren van heldere, aansprekende boodschappen, het interacteren met verschillende doelgroepen, via de best passende kanalen en op de meest gunstige momenten. En dat in het snel veranderende, huidige digitale tijdperk.

  
Management – van langlopende projecten met verscheidene stakeholders tot kleinschalige events. Het is essentieel dat er vanaf de start van een project zowel een duidelijke, gedeelde doelstelling als visie bij de betrokken partijen leeft. Randvoorwaarden en kaders moeten helder zijn. Het uitwerken en coördineren hiervan is van essentieel belang, waarbij structuur wordt aangebracht en het overzicht gedurende de gehele doorlooptijd wordt behouden.

   
Is het niet bij iedereen het meest gewenst en effectief informatie te vergaren en te leren op een passende, leuke manier? Innovatieve concepten als serious games, apps, real life games en simulaties sluiten goed aan op de maatschappij waarin we leven. Het draait hierbij om het creëren van een ervaring, een beleving. Het betrekken van de gebruiker en interactie staan centraal, in tegenstelling tot meer een eenrichtingsverkeer bij traditionelere communicatie- en leermiddelen. Dit spreekt aan, motiveert intrinsiek en is effectief – niet alleen wat betreft jongere doelgroepen, maar ook zeker bij volwassenen.